Thông báo học vụ cho sinh viên khoa Tài chính Ngân hàng

Chủ nhật , Ngày 01/10/2017

 
 Khoa Tài chính Ngân hàng thông báo đến các bạn sinh viên:

1. Thông báo kế hoạch thi học kỳ 2017 - 2018

2. Thông báo đăng ký học phần và học phí HK2 2017 - 2018

Trân trọng!

Các phản hồi :