Lịch học kỷ năng mềm cho sinh viên năm cuối hệ CLC cho năm 2017-2018

Thứ sáu , Ngày 29/09/2017

 
 Khoa Tài chính Ngân hàng thông báo lịch học kỹ năng mềm các bạn sinh viên năm cuối hệ CLC năm 2017 - 2018, các bạn xem chi tiết theo link bên dưới:

1.
Thông báo đào tạo kỹ năng mềm.

2.
Chương trình đính kèm.

3. Lịch học:
   
    -
ĐHTN10ATT
   
    -
ĐHTN10BTT

    -
ĐHTD10ATT

Trân trọngCác phản hồi :