Thông báo lịch họp ban cán sự lớp ngày 22/09/2017 lúc 09h00 tại phòng V2

Thứ ba , Ngày 19/09/2017

 
Lịch họp ban cán sự lớp gồm: Lớp trưởng, lớp phó và bí thư các lớp vào ngày 22/09/2017 lúc 09h00 tại V2.

Thông báo chi tiết các bạn vui lòng xem tại đây.

Các bạn cán bộ lớp sắp xếp tham dự đầy đủ.


Trân trọng!

Các phản hồi :