Hướng dẫn xem kết quả học tập của Sinh viên

Thứ bảy , Ngày 09/09/2017

 

HƯỚNG DẪN XEM KẾT QUẢ HỌC TẬP

Bước 1: Sinh viên truy cập vào website nhà trường thông qua địa chỉ:
http://www.iuh.edu.vn


Bước 2
: Click chọn menu “Sinh viên”Bước 3
: Click vào đường link “Xem kết quả học tập”


Bước 4
: Nhập mã số sinh viên – click chọn “Tôi không phải là người máy”
– Click vào nút “Xem điểm”


Bước 5
: Xem kết quả học tập


Các phản hồi :