Thông báo nộp đơn xét TN hệ tín chỉ và xét công nhận TN hệ niên chế đợt tháng 08/ 2017

Thứ bảy , Ngày 01/07/2017

 
 NỘP ĐƠN
XÉT TỐT NGHIỆP HỆ TÍN CHỈ (ĐẠI HỌC + CAO ĐẲNG)
& XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỆ NIÊN CHẾ (CĐ NGHỀ) ĐỢT XÉT THÁNG 08 NĂM 2017
1. Sinh viên tự kiểm tra bảng kết quả học tập đã đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp hệ chế (CĐ Nghề) và hệ tín chỉ (ĐH + CĐ).
2. Nếu sinh viên là khóa cũ phải kiểm tra thời gian của khóa mình còn được xét hay không.
3. Nếu xong (1) và (2) -> Sinh viên tiến hành mua đơn xét công nhận tốt nghiệp tại phòng Học Liệu tầng trệt nhà C hướng ra cổng số 2 của trường đường Nguyễn Văn Bảo hoặc download trên trang web trường về ghi đầy đủ thông tin trong đơn.
4. Đóng lệ phí xét tốt nghiệp tại phòng Tài chính – Kế toán nhà E (nếu SV đã đóng rồi thì bỏ qua bước 4).
5. Nộp đơn xét + bảng kết quả học tập có xác nhận của khoa TCNH + bảng sao giấy khai sinh không cần công chứng + 3 tấm hình 3 x 4 (kích thước hộ chiếu) mặc áo sơ mi trắng có cổ, phông nền màu xanh :
Sinh viên chuẩn bị đầy đủ các bước (1)(2)(3)(4)(5) ở trên sau đó tiến hành nộp đơn về giáo vụ khoa TCNH.
•Lưu ý : Khoa sẽ trả lại đơn xét công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên nộp đơn không đúng quy định.
Trân trọng cảm ơn.

Các phản hồi :