Danh sách sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp hệ tín chỉ và niên chế trong đợt xét tháng 6/ 2017

Thứ năm , Ngày 29/06/2017

 
 THÔNG BÁO

(v/v : Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt xét TN tháng 6 năm 2017)
Đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt xét TN tháng 6 năm 2017, tất cả sinh viên có tên trong danh sách được xét công nhận tốt nghiệp (trong file đính kèm) liên hệ văn phòng khoa gặp Cô Nhung hoặc Cô Hồng để nhận.

Lưu ý : Sinh viên đến nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời vào giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07h30 -> trước 11h30 và buổi chiều từ 13h30 -> trước 16h30) và nhớ mang theo CMND bảng gốc để đối chiếu.

Danh sách các bạn xem chi tiết Tại đây

Trân trọng.

Các phản hồi :