Danh sách sinh viên được xét dự thi tốt nghiệp đợt tháng 6/2017 (cập nhật lúc 10h00 ngày 02/06/2017)

Thứ năm , Ngày 01/06/2017

 

1. Danh sách sinh viên được xét dự thi tốt nghiệp đợt tháng 6/2017 (cập nhật lúc 10h00 ngày 02/06/2017)

Danh sách chi tiết các bạn có thể xem theo đường Link sau:
 http://www.mediafire.com/file/r31j45yuu6b8dq0/Danh_sach_sv_nop_don_du_thi_tot_nghiep_dot_thang_6_nam_2017.xls

2. Lưu ý : Sinh viên đi thi phải mặc đồng phục của trường và đeo thẻ sinh viên đầy đủ (Nếu sinh viên không thực hiện theo quy định GV coi thi sẽ mời ra khỏi phòng thi)


Trân trọng

Các phản hồi :