Thông báo thời hạn nộp và cách nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp năm 2017

Thứ ba , Ngày 18/04/2017

 
1. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: nộp 1 bản in ( riêng đối với lớp CLC: 1 bản  tiếng Việt và 1 bản tiếng Anh) và 1 đĩa CD (dán nhãn theo mẫu) ghi đầy đủ nội dung báo cáo và scan một số trang: Trang bìa báo cáo thực tập, trang nhật ký thực tập có đầy đủ chữ ký đơn vị thực tập và GVHD, trang nhận xét có chữ ký của đơn vị thực tập(theo hướng dẫn kèm theo) trước ngày 21/4/2017.

http://www.mediafire.com/file/0avog4lwu4qd4r4/Nhan_dia_CD_Bao_cao_thuc_tap_TN.docx

2. Khóa luận tốt nghiệp: nộp 2 bản in và 1 đĩa CD (dán nhãn theo mẫu) ghi đầy đủ nội dung khóa Luận trước ngày 25/4/2017.


Các phản hồi :