Thông báo danh sách sinh viên đăng ký thực tập!

Thứ hai , Ngày 17/04/2017

 
Danh sách sinh viên đăng ký thực tập các bạn xem theo đường link bên sau:

http://www.mediafire.com/file/swwvd39ciccqdfi/Danh_sach_sv_dang_ky_thuc_tap_dot_1_va_dot_2.xls


- Để chuẩn bị cho ngày Hội tuyển dụng và tuyển thực tập viên ngân hàng đợt 1 - 2017 vào sáng thứ 7, 6/ 4/ 2017 và cả ngày chủ nhật, 7/ 5/ 2017, K.TCNH thông báo đến các bạn SV đã đăng ký thực tập đợt 1 từ 5/ 6/ 2017 - 30/ 9/ 2017 và đợt 2 từ 1/ 8/ 2017 - 31/ 10/ 2017 theo file đính kèm.

- Các bạn khác chưa đăng, đăng ký theo đường link sau: https://goo.gl/w9rI0f

- Hạn đăng ký: Hết 
ngày 25/4/2017.

(Thông tin chi tiết về ngày Hội việc làm sáng thứ 7, 6/4/2017 và cả ngày chủ nhật, 7/5/2017 Khoa sẽ thông tin đến SV sau)

Các phản hồi :