Thông báo sinh viên hệ niên chế đăng ký học trả nợ môn

Thứ hai , Ngày 20/03/2017

 
Khoa TCNH thông báo sinh viên hệ niên chế còn nợ môn thuộc khoa chủ quản. Liên hệ đăng ký học trả nợ môn tại văn phòng khoa từ ngày 20/03/2017 đến hết 16h00 ngày 07/04/2017.

Dự kiến lịch học sẽ bắt đầu từ ngày 10/04/2017.

Trân trọng.

Các phản hồi :