Tuyển dụng nhân viên kinh doanh_Cty CHAILEASE INTERNATIONAL LEASING

Thứ tư , Ngày 01/03/2017

 
 TUYỂN DỤNG

     Nhân viên Kinh doanh

( Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp )

Miêu tả công việc:

- Tìm kiếm khách hàng, gọi điện thoại và gặp gỡ để giới thiệu dịch vụ cho thuê Tài chính đến khách hàng;


- Mở rộng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng;


- Kiểm tra sơ bộ hồ sơ tín dụng;


- Đề xuất giải pháp thuê tài chính phù hợp với từng khách hàng;

 


- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.


--> Các bạn xem chi tiết tuyển dụng tại đây

Các phản hồi :