Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2017!

Thứ tư , Ngày 15/02/2017

 
Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh trình độ Thạc Sĩ  năm 2017.

Các bạn xem chi tiết theo địa chỉ sau:

http://sdh.iuh.edu.vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2017

Các phản hồi :