Thông báo hướng dẫn BCTT- Cô Thùy Linh và Cô Khuyên!

Chủ nhật , Ngày 12/02/2017

 
- Các bạn sinh viên do Cô Thùy Linh hướng dẫn viết BCTT gặp Cô tại Phòng A4.7, Tiết 11, Thứ 5 hàng tuần.

- Các bạn sinh viên do Cô Khuyên hướng dẫn viết BCTT liên lạc thường xuyên theo địa chỉ: 
+ ĐT: 0918 926 069
+ Email: lekhuyendab@gmail.com
Hoặc gặp trực tiếp vào sáng thứ ba, cả ngày thứ năm tại phòng A4.02


Các phản hồi :