Hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS

Thứ ba , Ngày 07/01/2014

 
  V/v hướng dẫn thực hành phần mềm SPSS cho Sinh viên năm cuối phục vụ việc làm BCTT và Luận văn.
Thời gian: 7H30 SÁNG NGÀY NGÀY 12-01-2014 (CHỦ NHẬT)
Địa điểm: V7.05
[Nhớ mang thep laptop]
Đăng ký theo link: https://docs.google.com/forms/d/1inLw1x3h1ITF3VaK-kRttAyXQcJHqjPb61vWdHfdXWk/viewform
Ưu tiên: Sinh viên Đại học và Cao đẳng chính quy năm cuối
File bài giảng: Download

Các phản hồi :