Thông báo hướng dẫn thầy Nguyễn Lê Hồng Vỹ.

Thứ tư , Ngày 06/02/2013


  Các bạn SV được thầy Vỹ hướng dẫn (bao gồm cả các bạn được chuyển từ cô Mỹ Tiên sang) khẩn trương làm đề cương chi tiết và gặp GV lần tiếp theo vào lúc 16h30 thứ 3, ngày 26/02/2013 tại A1.02
Lưu ý: Các bạn CDTN12K cơ sở Biên Hòa vẫn nên chủ động tiếp tục hoàn thiện đề cương và bản thảo (nếp kịp) theo file hướng dẫn, sau đó liên hệ với thầy Tuyển để được thầy tiếp tục hướng dẫn...
Thông tin chi tiết tham khảo tại Site cá nhân:

Các phản hồi :