Cuoc thi Trade Pro 2017 của ACBS

Các bạn xem chi tiết cuộc thi theo đường links sau: http://acbs.com.vn/tin-tuc/register-2848-44 https://www.facebook.com/ACBScompany/?ref=ts&fref=ts Trân trọng!

TKB DH K13 và CD K18 - HD thi - DS thi - Lịch thi TOEIC ...

Các bạn download File chi tiết theo đường Link sau: 1. Thời khóa biểu Đại học khóa 13 và Cao đẳng khóa 18 năm 2017 2018 2. HƯỚNG DẪN THI TOEIC ĐẦU VÀO TẠI IUH  3. Danh sách thi: - Danh sách thi môn đọc hệ Cao đẳng - Danh sách thi môn nghe hệ Cao đẳng - ...

Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

 Nội dung chi tiết: Download Mẫu hồ sơ: Download Lưu ý: Nộp file in xuống văn phòng Đoàn trường trước ngày 13/09/2016 Email file mềm cho cô Thương: thuongnguyen.ffb@gmail.com Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua email.