1-Suy nghĩ về cách đánh thuế cá nhân

Thứ sáu , Ngày 31/05/2013

 SUY NGHĨ VỀ CÁCH THU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Bài đã đăng trên tạp chí Tạp chí Thương mại số 12 – năm 2008)                            ...

Danh sách Hội đồng khoa học cấp khoa

Thứ năm , Ngày 13/09/2012

Danh sách hội đồng khoa học cấp khoa Số thứ tự Họ và tên Chức vụ 1 TS Nguyễn Trung Trực Chủ tịch hội ...

NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP DỆT MAY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thứ năm , Ngày 31/05/2012

(Thực hiện theo Hợp đồng số: 130.10 RD/HĐ-KHCN ngày 25 tháng 02 năm 2010 giữa Bộ Công Thương và Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM)

Thành viên HĐKH trường ĐHCN TP.HCM

Thứ năm , Ngày 31/05/2012

(Theo QĐ số 274/QĐ-TCHC, Ngày 05 tháng 04 năm 2008) Nhiệm kỳ 3 (2008-2010)
12