Thống kê Đề tài NCKH cấp Bộ, tỉnh tính đến tháng 4/2013

Thứ hai , Ngày 08/04/2013

 
 

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thư ký

Tham gia đề tài

Cấp quản lý

Năm nghiên cứu

1

Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp tái cấu trúc vốn của Doanh nghiệp Dệt may tại TP. Hồ Chí Minh.

PGS.TS Phan Thị Cúc

ThS Nguyễn Thị Mỹ Linh

TS Nguyễn Trung Trực

ThS Nguyễn Hoàng Hưng

ThS Phạm Hải Châu

Bộ Công Thương

 

Mã số: 130.10 RD

2010

Nghiệm thu ngày 26/02/2011

2

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp huy động nguồn vốn nhằm thúc đẩy phát triển ngành sản xuất nguyên phụ liệu dệt may khu vực TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam bộ.

TS Nguyễn Trung Trực

 

TS Nguyễn Thị Mỹ Linh

PGS.TS Phan Thị Cúc

TS Nguyễn Thị Tuyết Nga

ThS Từ Thị Hoàng Lan

ThS Nguyễn Hữu Tuyên

Bộ Công Thương

 

Mã số: 68.12 RD

2012

Nghiệm thu ngày 17/01/2013

3

Nghiên cứu xây dựng chiến lược phòng ngừa rủi ro về giá đối với một số sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Kon Tum

TS Nguyễn Thị Mỹ Linh

ThS Từ Thị Hoàng Lan

 

PGS.TS Trịnh Xuân Ngọ

TS Nguyễn Trung Trực

ThS Vũ Cẩm Nhung

ThS Trần Đức Luân

CN Bùi Ngọc Toản

CN Trịnh Tuấn Anh

Tỉnh KonTum

2013

Nghiệm thu ngày

Các phản hồi :