THỐNG KÊ CÁC ĐỀ TÀI NCKH THỰC HIỆN NĂM 2012

Thứ năm , Ngày 13/09/2012

 
 
THỐNG KÊ CÁC ĐỀ TÀI NCKH THỰC HIỆN NĂM 2012
STT
Chủ nhiệm
Đề tài
Cấp
Thời gian
Ghi chú
1 TS Nguyễn Trung Trực
Nghiên cứu và đề xuất giải pháp huy động nguồn vốn nhằm thúc đẩy phát triển ngành sản xuất nguyên phụ liệu dệt may khu vực TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam bộ
Bộ Công Thương
T1-12/2012
 
2 Ts Nguyễn Thị Mỹ Linh
Định giá đất tại Việt Nam – Giải pháp xây dựng mô hình giá đất
Trường
T1-10/2012
 
3 NCS ThS Vũ Thị Thùy Linh
Các yếu tố tác động đến việc hình thành và vận hành quỹ đầu tư tín thác bất động sản tại Việt nam
Trường
T1-10/2012
 
4 NCS ThS Nguyễn Thị Kim Liên
Các nhân tố tác động mục tiêu kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FDI) ở Việt Nam
Trường
T1-10/2012
 
5 SV Ng Phương Bích Tuyền  
Trường
T1-10/2012
Sinh viên

Các phản hồi :