Danh sách Hội đồng khoa học cấp khoa

Thứ năm , Ngày 13/09/2012

Danh sách hội đồng khoa học cấp khoa
Số thứ tự Họ và tên Chức vụ
1 TS Nguyễn Trung Trực Chủ tịch hội đồng
2 TS Nguyễn Thị Mỹ Linh Phó chủ tịch hội đồng
3 NCS.ThS Đặng Thị Trường Giang Thư ký hội đồng
4 NCS.ThS Nguyễn Thị Tuyết Nga Ủy viên hội đồng
5 NCS.ThS Vũ Thị Thùy Linh Ủy viên hội đồng
6 NCS.ThS Võ Văn Hợp Ủy viên hội đồng
7 NCS.ThS Nguyễn Thị Kim Liên Ủy viên hội đồng
 
 

Các phản hồi :