NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP DỆT MAY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thứ năm , Ngày 31/05/2012

(Thực hiện theo Hợp đồng số: 130.10 RD/HĐ-KHCN ngày 25 tháng 02 năm 2010 giữa Bộ Công Thương và Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM)
 
Mã số: 130.10 RD
Thời gian: T1/2010 – T12/2010
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Phan Thị Cúc
Thư ký đề tài: ThS Nguyễn Thị Mỹ Linh
Tham gia đề tài:
TS Nguyễn Trung Trực
ThS Nguyễn Hoàng Hưng
ThS Phạm Hải Châu
 

Các phản hồi :