Sách đã xuất bản

Thứ ba , Ngày 07/03/2017

 
 & Thuế (2012), TS Nguyễn Thị Mỹ Linh chủ biên, Nhà xuất bản Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh.

& Chính sách thuế đối với thị trường bất động sản tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp (2013), (sách chuyên khảo), TS Nguyễn Thị Mỹ Linh chủ biên, Nhà xuất bản Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh.

&
Tài chính doanh nghiệp 1 (2013), TS Nguyễn Trung Trực chủ biên, Nhà xuất bản Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh.

& Tài chính doanh nghiệp 2 (2013), TS Nguyễn Trung Trực chủ biên, Nhà xuất bản Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh.

& Tài chính doanh nghiệp 3 (2014), TS Nguyễn Trung Trực chủ biên, Nhà xuất bản Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh.

& Thanh toán quốc tế (2014), TS Võ Văn Hợp chủ biên,  Nhà xuất bản Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh.

& Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại (2014), TS Nguyễn Thị Tuyết Nga chủ biên, Nhà xuất bản Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh.

& Quản trị tài chính (2015), TS Nguyễn Trung Trực chủ biên, Nhà xuất bản Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh.

& Quản trị Ngân hàng thương mại (2016), TS Nguyễn Thị Tuyết Nga chủ biên, Nhà xuất bản Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh.

& Chiến lược phòng ngừa rủi ro về giá đối với sản phẩm thủy sản chủ lực xuất khẩu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (2015), (sách chuyên khảo), TS Nguyễn Thị Mỹ Linh chủ biên, Nhà xuất bản Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh.

& Đầu tư Kinh doanh BĐS (2016), TS Nguyễn Thị Mỹ Linh chủ biên, Nhà xuất bản Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh.

Các phản hồi :