Các đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu

Thứ năm , Ngày 08/01/2015

 
  • Tái cấu trúc ngành dệt may, Đề tài Bộ Công thương, 2010, PGS, TS Phan Thị Cúc, chủ nhiệm và nhóm tác giả   (Xếp loại xuất sắc).
  • Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển vùng nguyên liệu cho ngành dệt may ở vùng Đông Nam bộ, Đề  tài Bộ Công thương, 2012, TS, Nguyễn Trung Trực, chủ nhiệm và nhóm tác giả (Xếp loại xuất sắc).
  • Nghiên cứu xây dựng chiến lược phòng ngừa rủi ro về giá đối với một số sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh KonTum, TS Nguyễn Thị Mỹ Linh, chủ nhiệm và nhóm tác, năm 2013-2014.

Các phản hồi :