3- Phát triển thị trường bất động sản Việt Nam - Lành mạnh và bền vững

Thứ sáu , Ngày 31/05/2013

 PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM “LÀNH MẠNH VÀ BỀN VỮNG”

(Bài đã đăng trên tạp chí Tạp chí Cộng sản  số 789 – Tháng 7 năm 2008)

ThS Nguyễn Thị Mỹ Linh

                                                                        Trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh

Các phản hồi :