2-Sử dụng công cụ thuế - điều tiết thị trường bất động sản

Thứ sáu , Ngày 31/05/2013

  SỬ DỤNG CÔNG CỤ THUẾ ĐỂ “ĐIỀU TIẾT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ CHỐNG ĐẦU CƠ ĐỊA ỐC

 

(Bài đã đăng trên tạp chí Tạp chí Tài Chính số 5 (523) – năm 2008)

                                                                                                      ThS Nguyễn Thị Mỹ Linh

                                                                               Trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh

Các phản hồi :