1-Suy nghĩ về cách đánh thuế cá nhân

Thứ sáu , Ngày 31/05/2013

 SUY NGHĨ VỀ CÁCH THU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Bài đã đăng trên tạp chí Tạp chí Thương mại số 12 – năm 2008)

                                                            PGS.TS Phan Thị Cúc

                                                            TS Nguyễn Thị Mỹ Linh

                                                       Trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh

Các phản hồi :