Thống kê Đề tài NCKH cấp Trường tính đến tháng 4/2013

Thứ hai , Ngày 08/04/2013

 
 

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Tham gia đề tài

Năm nghiên cứu

1

Các yếu tố tác động đến việc hình thành và vận hành quỹ đầu tư tín thác bất động sản tại Việt nam

ThS Vũ Thị Thùy Linh

ThS Phạm Thị Bích Thảo

2012 – Mã số: 17012

Nghiệm thu ngày 11/01/2013

2

Định giá đất tại Việt Nam – Giải pháp xây dựng mô hình giá đất

TS Nguyễn Thị Mỹ Linh

ThS Đặng Thị Trường Giang

ThS Nguyễn Thị Kim Liên

2012 – Mã số: 18012

Nghiệm thu ngày 06/10/2012

3

Các nhân tố tác động mục tiêu kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI) ở Việt Nam

ThS Nguyễn Thị Kim Liên

TS Nguyễn Thị Mỹ Linh

2012 – Mã số: 19012

Nghiệm thu ngày 25/01/2013

4

Xây dựng sắc thuế tài sản tại Việt Nam

Nguyễn Phương Bích Tuyền  

(SV ĐHTN5)

Nguyễn Đài Bắc  

Trần Thị Hổng Hạnh

Nguyễn Minh Nhật

Nguyễn Thị Thiện

Trần Thị Đan Thùy           

 

2012– Mã số: 27012

Nghiệm thu ngày 06/10/2012

5

Đánh giá chất lượng các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

ThS Từ Thị Hoàng Lan

ThS Nguyễn Thị Mỹ Phượng

ThS Lại Cao Mai Phương

 

2012

Nghiệm thu ngày

6

Đề án xây dựng Ngân hàng mô phỏng tại Khoa Tài chính – Ngân hàng, ĐH Công nghiệp Tp.HCM

ThS Phan Minh Xuân

ThS Vũ Cẩm Nhung

2012

Nghiệm thu ngày

Các phản hồi :