Thành viên HĐKH trường ĐHCN TP.HCM

Thứ năm , Ngày 31/05/2012

(Theo QĐ số 274/QĐ-TCHC, Ngày 05 tháng 04 năm 2008) Nhiệm kỳ 3 (2008-2010)

STT

Họ và Tên

Học hàm, học vị

Chức danh trong HĐKH

Lĩnh vực chuyên môn

Đơn vị

1

Lê Huy Bá

GS.TSKH

Chủ tịch

Môi trường

Viện KHCN& QLMT

2

Phan Chí Chính

Tiến sĩ

P. Chủ tịch

Cơ khí

Ban giám hiệu

3

Phan Quang Thái

PGS.TS

Ủy viên

Hóa lý

TT Khảo thí

4

Ngô Quang Huy

PGS.TS

Ủy viên

Vật lý

Khoa Cơ bản

5

Lê Văn Tán

PGS.TS

Ủy viên

CN Hóa

Khoa SĐH

6

Võ Phước Tấn

PGS.TS

Ủy viên

Kinh tế

Khoa May TT

7

Phan Thị Cúc

PGS.TS

Ủy viên

Kế toán

Khoa TCNH

8

Trần Phước

Tiến sĩ

Ủy viên

Kế toán

Khoa KTKT

9

Nguyễn Minh Tuấn

Tiến sĩ

Ủy viên

Kinh tế

Khoa QTKD

10

Đinh Hữu Thuân

Tiến sĩ

Ủy viên

Điện

Khoa Điện

11

Nguyễn Văn Dần

Tiến sĩ

Ủy viên

Cơ khí

Khoa Cơ khí

12

Nguyễn Văn Vinh

Tiến sĩ

Thư ký chuyên môn

CN sinh học

P.QLKH

&HTQT

13

Đàm Sao Mai

Tiến sĩ

Ủy viên

CN Sinh học

Khoa CNSH&

TP

14

Nguyễn Minh Tiến

Tiến sĩ

Ủy viên

Triết học

Khoa Mác lê

15

Trịnh Xuân Ngọ

Tiếu sĩ

Ủy viên

Sinh học

Viện CNSH &TP

16

Nguyễn Kính

Tiến sĩ

Ủy Viên

CNTP

Viện CNSH &TP

17

Đặng Kim Triết

Tiến sĩ

Ủy viên

Hóa

Khoa CN Hóa

18

Nguyễn Văn Hóa

Tiến sĩ

Ủy viên

Du lịch

Khoa TMDL

19

Nguyễn Mạnh Hùng

ThS.NCS

Ủy viên

Điện

Khoa Điện

20

Bùi Hữu Cao

ThS.NCS

Ủy viên

Điện

Khoa Điện tử

21

Nguyễn Chí Hiếu

ThS.NCS

Ủy viên

CNTT

Khoa CNTT

22

Bùi Trung Thành

ThS.NCS

Ủy viên

Cơ khí

K. Nhiệt Lạnh

23

Bùi Văn Hát

ThS.NCS

Ủy viên

Ngoại ngữ

K. Ngoại ngữ

24

Bùi Đình Tiền

ThS.

Ủy viên

 

Khoa Quốc tế

25

Phạm Văn Đạt

ThS.

Ủy viên

 

CS phía Bắc

26

Nguyễn Thị Kiều Diễm

Cao học

Thư ký văn phòng

Môi trường

Viện KHCN & QLMT

Các phản hồi :

Các bài cũ hơn cùng danh mục :