3- Phát triển thị trường bất động sản Việt Nam - Lành mạnh và bền vững

Thứ sáu , Ngày 31/05/2013

 PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM “LÀNH MẠNH VÀ BỀN VỮNG” (Bài đã đăng trên tạp chí Tạp chí Cộng sản  số 789 – Tháng 7 năm 2008) ThS Nguyễn Thị Mỹ ...

Danh sách Hội đồng khoa học cấp khoa

Thứ năm , Ngày 13/09/2012

Danh sách hội đồng khoa học cấp khoa Số thứ tự Họ và tên Chức vụ 1 TS Nguyễn Trung Trực Chủ tịch hội ...

Thành viên HĐKH trường ĐHCN TP.HCM

Thứ năm , Ngày 31/05/2012

(Theo QĐ số 274/QĐ-TCHC, Ngày 05 tháng 04 năm 2008) Nhiệm kỳ 3 (2008-2010)