Sách đã xuất bản

Thứ ba , Ngày 07/03/2017

 

4-Bất động sản Việt Nam trong bối cảnh kiềm chế lạm phát

Thứ tư , Ngày 10/07/2013

  THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KIỀM CHẾ LẠM PHÁT (Bài đã đăng trên tạp chí Tạp chí Thương mại số 38 – năm ...

3- Phát triển thị trường bất động sản Việt Nam - Lành mạnh và bền vững

Thứ sáu , Ngày 31/05/2013

 PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM “LÀNH MẠNH VÀ BỀN VỮNG” (Bài đã đăng trên tạp chí Tạp chí Cộng sản  số 789 – Tháng 7 năm 2008) ThS Nguyễn Thị Mỹ ...

2-Sử dụng công cụ thuế - điều tiết thị trường bất động sản

Thứ sáu , Ngày 31/05/2013

  SỬ DỤNG CÔNG CỤ THUẾ ĐỂ “ĐIỀU TIẾT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ CHỐNG ĐẦU CƠ ĐỊA ỐC”   (Bài đã đăng trên tạp chí Tạp chí Tài Chính số 5 (523) – năm ...
12