Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Lầu 2, Nhà V, Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Tel: 38940390 (ext 277)

ffb@iuh.edu.vn