Thứ hai , Ngày 27/02/2017

 1. Giới thiệu chung về Khoa TCNH

Khoa Tài chính – Ngân hàng (Faculty of Finance and Banking) trực thuộc trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM được thành lập theo quyết định số 333/QĐ- ĐHCN ngày 01/06/2008. Với đội ngũ giảng viên chất lượng có học hàm, học vị cao, chương trình đào tạo luôn được cập nhật gắn liền với thực tiễn cung cấp cho sinh viên, học viên những kiến thức mới nhất.

 

2. Chuyên ngành đào tạo

Khoa Tài chính Ngân hàng đào tạo hai chuyên ngành:

-          Tài chính - Ngân hàng

-          Tài chính doanh nghiệp

 

3. Bậc đào tạo

- Cao học 

- Đại học: Đại học chính quy, Đại học vừa làm vừa học, Đại học liên thông.

  

4. Chương trình đào tạo

            Hệ thống các môn học được xây dựng theo nguyên tắc kết hợp giữa lý luận và thực tiễn trên cơ sở tham khảo giáo trình của các trường đại học danh tiếng của các nước có nền giáo dục hiện đại.

            Nội dung đào tạo luôn được cập nhật và mang tính thực tiễn cao, phù hợp với xu hướng phát triển của Việt Nam và thế giới, đặc biệt trong điều kiện hội nhập.

            Nội dung các chuyên đề giảng dạy được chọn lọc, biên soạn theo mô hình: lý thuyết cơ sở và kiểm nghiệm thực tế. Phát huy tối đa tính tích cực trong học tập, nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn.       


5.
Nghiên cứu khoa học

Các giảng viên trong Khoa đã có nhiều đóng góp khoa học cho Khoa, nhà trường, Bộ và các địa phương. Các công trình khoa học của các giảng viên trong khoa luôn được đánh giá cao về chất lượng khoa học và về ý tưởng mới. Khoa đã thực hiện trên 150 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước; 07 đề tài cấp Bộ và cấp Tỉnh…

 

6. Điều kiện cơ sở vật chất

 - Thư viện hiện đại với số lượng đầu sách phong phú: trên 300.000 đầu sách, phương tiện tra cứu tiên tiến với hơn 240 máy tính nối mạng trực tuyến của thư viện nhà trường và thư viện của các trường đại học danh tiếng trong cả nước.

- Hệ thống phòng học phù hợp tiêu chuẩn của một trường hiện đại: rộng rãi, thoáng mát và các phương tiện nghe nhìn với kỹ thuật cao tạo điều kiện tối đa để học viên tiếp thu kiến thức mới, hưng phấn trong học tập, nghiên cứu.

-  Phòng thực hành về ngân hàng mô phỏng, kê khai quyết toán thuế trực tuyến với các thiết bị hiện đại, chương trình cập nhật liên tục giúp học viên kiểm nghiệm và phát triển công việc chuyên môn của mình.

 

7. Năng lực của học viên sau khi tốt nghiệp

            -  Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực Tài chính Ngân hàng và đề xuất những sáng kiến có giá trị.

- Có khả năng nhận định, đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ và công việc được giao.

- Có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn.

- Có khả năng đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch.

 

8. Mọi thông tin liên hệ:

 Phụ trách sau đại học: TS Phạm Ngọc Vân

Điện thoại: 094. 612. 6467         Email: vanpn.iuh@gmail.com

 

                                                                                       Khoa Tài chính – Ngân hàng
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

STT

học phần

 

Tên học phần

Số tín chỉ

 

Tổng số

LT

TH, TN, TL

1. Khối kiến thức chung

9

9

0

1

6012402

Triết học

(Philosophy)

4

4

0

2

6011401

Anh văn

(English)

3

3

0

3

6008415

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

(Research methodology)

2

2

0

2. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

 

 

2.1. Các học phần bắt buộc

21

18

3

2.1.1. Kiến thức cơ sở - bắt buộc

6

5

1

4

6008401

Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ

(Money and Finance)

3

3

0

5

6007522

Kinh tế lượng

(Econometrics)

3

2

1

2.1.2. Kiến thức chuyên ngành – bắt buộc

15

13

2

6

6008423

Tài chính doanh nghiệp

(Corporate Finance)

3

3

0

7

6008411

Tài chính công

(Public Finance)

3

3

0

8

6008431

Quản trị rủi ro tài chính

(Financial Risk Management)

3

2

1

9

6008427

Phân tích tài chính

(Financial Analysis)

3

2

1

10

6008445

Quản trị Ngân hàng Thương mại

(Banking Management)

3

3

0

2.2. Các học phần tự chọn                     

18

17

1

2.2.1. Kiến thức cơ sở - tự chọn (2 môn, 6 tín chỉ)

6

6

0

11

6031401

Luật kinh tế

(Economic Law)

3

3

0

12

6008414

Phân tích chính sách thuế

(Analysis of Tax Policy)

3

3

0

12

6008415

Học thuyết kinh tế hiện đại

(Modern Economic Theories)

3

3

0

14

6008433

 

Thị trường tài chính

(Financial Market)

 

3

3

0

2.2.2. Kiến thức chuyên ngành – tự chọn (4 môn, 12 tín chỉ)

12

11

1

Phần 1: Chọn 1 môn 3 tín chỉ 

3

2

1

15

6008430

Mô hình tài chính

(Financial Modeling)

3

2

1

16

6008451

Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế

(International Banking Transaction)

3

3

0

Phần 2: Chọn 3 môn 9 tín chỉ 

9

9

0

17

6008429

Đầu tư tài chính

(Financial Investment)

3

3

0

18

6008426

Tài chính quốc tế

(International Finance)

3

3

0

19

6008434

Tài chính hành vi

(Behavioral Finance)

3

3

0

20

6008441

Nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương

(Central Bank Transactions)

3

3

0

21

6007408

Quản trị dự án đầu tư

(Investment Project Management)

3

3

0

22

6027404

Kế toán quản trị

(Management Accounting)

3

2

1

23

6027405

Kiểm toán

(Auditing and Assurance Services)

3

2

1

2.3. Luận văn tốt nghiệp

12

0

12

24

6008482

Luận văn

(Thesis)

12

0

12

 

Tổng cộng toàn khóa

60

44

16