Chủ nhật , Ngày 25/10/2009

1.Giới thiệu khoa Tài chính Ngân hàng

1.1     Chc năng

         Là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường trực tiếp thực hiện các công tác như: đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ…. thuộc lĩnh vực Tài chính Ngân hàng và quản lý sinh viên.

1.2      Nhim v

-         Quản lý tổ chức giảng dạy các chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng cho hệ Sau học,Đại học, Đại học liên thông, Cao đẳng chính quy, Cao đẳng liên thông, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề trong trường và các hệ liên kết ngoài trường;

-         Quản lý và cung cấp nội dung chương trình, giáo trình giảng dạy các môn học do khoa Tài chính - Ngân hàng làm chủ quản môn học trong toàn trường;

-         Tổ chức nghiên cứu khoa học cho cán bộ giảng viên (CBGV) và học sinh sinh viên (HSSV)

-         Phát triển các chương trình hợp tác quốc tế;

-         Hợp tác liên kết đào tạo bậc đại học và sau đại học, cao đẳng với các trường trong và ngoài nước;

-         Tổ chức công tác giáo vụ khoa, làm thời khóa biểu, quản lý điểm các bộ môn do khoa trực tiếp đào tạo;

-         Biên soạn chương trình, giáo trình các môn học của các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng cho hệ Sau đại học, Đại học, Đại học liên thông, Cao đẳng chính quy, Cao đẳng liên thông, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề;

-         Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm có chất lượng cao

-         Tổ chức kiểm tra,thi giữa kỳ,kết thúc môn nghiêm túc,khách quan .Giới thiệu đề thi tuyển sinh liên thông,thi tốt nghiệp,… kịp thời,có chất lượng

-         Quan hệ tốt với các Ngân hàng;doanh nghiệp,các tổ chức tài chính,các cơ quan …để giới thiệu HSSV thực tập và tìm việc làm

-         Đào tạo lại, đào tạo ngắn hạn;

-         Chịu trách nhiệm về chất lượng đối với các chuyên ngành đào tạo trước Hiệu trưởng;

-         Nhận các hợp đồng tư vấn và nghiên cứu khoa học;

-         Quản lý ngân hàng mô phỏng của khoa TCNH ;

-         Quản lý toàn diện CB.GV và HSSV trong khoa, đề nghị khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phép theo qui định của nhà trường, chăm lo đời sống, vật chất, văn hóa tinh thần cho CB.GV và HSSV trong khoa;

-         Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao và vui chơi giải trí cho HSSV trong khoa;

-         Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

1.3 Số lượng tổ bộ môn, giảng viên:

Có 3 tổ bộ môn gồm:

·        Tổ cơ sở chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

·        Tổ chuyên ngành Tài chính ngân hàng

·        Tổ chuyên ngành tài chính doanh nghiệp

              Với tổng số giảng viên cơ hữu đến 31-01-2013 là 49 thầy cô,trong đó có 16 tiến sĩ và nghiên cứu sinh;30 thạc sĩ và cao học.Ngoài ra có trên 22 thầy,cô thỉnh giảng là lãnh đạo các cơ quan;Ngân hàng;Doanh nghiệp,…. có trình độ từ thạc sĩ trở lên     

1.4 Công tác đào tạo

   1.4.1 Về chương trình:

Dưới sự chỉ đạo của thầy Hiệu trưởng, khoa đã hoàn tất việc xây dựng;bổ sung và cập nhận các chương trình khung đào tạo (kể cả chương trình chi tiết). Cụ thể các chương:

a)     Chương trình đào tạo đại học chính quy theo tín chỉ ngành Tài chính Ngân hàng

1.            Chương trình đào tạo đại học chính quy theo tín chỉ ngành Tài chính – ngân hàng

2.             Chương trình đào tạo đại học tại chức theo tín chỉ ngành Tài chính – ngân hàng

3.            Chương trình đào tạo đại học liên thông theo tín chỉ ngành Tài chính – ngân hàng (2 năm)

4.            Chương trình đào tạo đại học liên thông theo tín chỉ ngành Tài chính – ngân hàng (3 năm)

5.            Chương trình đào tạo đại học liên thông văn bằng 2 theo tín chỉ ngành Tài chính – ngân hàng (năm)

6.            Chương trình đào tạo cao đẳng chính quy theo tín chỉ ngành Tài chính – ngân hàng

7.            Chương trình đào tạo cao đẳng liên thông theo tín chỉ ngành Tài chính – ngân hàng

8.            Chương trình đào tạo cao đẳng nghề ngành Tài chính – ngân hàng

9.            Chương trình đào tạo trung cấp theo niên chế ngành Tài chính – ngân hàng  (2 năm)

10.       Chương trình đào tạo trung cấp theo niên chế ngành Tài chính – ngân hàng  (4 năm)

11.       Chương trình đào tạo trung cấp nghề ngành Tài chính – ngân hàng

12.       Chương trình đào tạo cao đẳng nghề liên thông ngành Tài chính – ngân hàng

13.       Chương trình đào tạo đại học tiên tiến ngành Tài chính – ngân hang

14.       Chương trình đào tạo đại học văm bang 2Tài chính – ngân hang

b)     Chương trình đào tạo đại học chính quy theo tín chỉ ngành Tài chính doanh nghiệp

15.        Chương trình đào tạo đại học tại chức theo tín chỉ ngành Tài chính doanh nghiệp

16.       Chương trình đào tạo đại học liên thông theo tín chỉ ngành Tài chính doanh nghiệp (2 năm)

17.       Chương trình đào tạo đại học liên thông theo tín chỉ ngành Tài chính doanh nghiệp (3 năm)

18.       Chương trình đào tạo đại học liên thông văn bằng 2 theo tín chỉ ngành Tài chính – ngân hàng (2 năm)

19.       Chương trình đào tạo cao đẳng chính quy theo tín chỉ ngành Tài chính doanh nghiệp

20.       Chương trình đào tạo cao đẳng liên thông theo tín chỉ ngành Tài chính doanh nghiệp

21.       Chương trình đào tạo cao đẳng nghề ngành Tài chính doanh nghiệp

22.       Chương trình đào tạo trung cấp theo niên chế ngành Tài chính doanh nghiệp  (2 năm)

23.       Chương trình đào tạo trung cấp theo niên chế ngành Tài chính doanh nghiệp  (4 năm)

24.       Chương trình đào tạo trung cấp nghề ngành Tài chính doanh nghiệp

25.       Chương trình đào tạo cao đẳng nghề liên thông ngành Tài chính doanh nghiệp 

26.       Chương trình đào tạo đại học văn bằng 2 ngành TCDN

1.4.2 Về giáo trình:

            Khoa TCNH đã biên soạn được 17 giáo trình trong đó có 11 giáo trình đã in xuất bản lưu hành toàn quốc cụ thể :

1) Anh văn chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng (đã xuất bản toàn quốc)

            2) Tài chính công (đã in nội bộ)

            3) Toán tài chính(đã in nội bộ)

            4) Tín dụng – ngân hàng (đã xuất bản toàn quốc)

            5) Tài chính doanh nghiệp P1 (mới) (đã xuất bản toàn quốc)

            6) Tài chính doanh nghiệp P2 (mới) (đã xuất bản toàn quốc)

            7) Tài chính doanh nghiệp P3(mới) (đã xuất bản toàn quốc)

8) Thuế (đã xuất bản toàn quốc lần thứ 2)

9) Thị trường tài chính (đã in nội bộ)

10) Nguyên lý bảo hiểm (đã xuất bản toàn quốc)

11) Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (đã xuất bản toàn quốc)

12) Bài tập nghiệp vụ NHTM (đã xuất bản toàn quốc)

13) Phân tích đầu tư chứng khóan (đã in nội bộ)

14) Đầu tư kinh doanh bất động sản (đã xuất bản toàn quốc)

15) Hệ thống thông tin tài chính – ngân hàng (đã xuất bản toàn quốc)

16) Bài tập hệ thống thông tin tài chính – ngân hàng (đã xuất bản toàn quốc)

Các giáo trình trên luôn được cập nhật tình hình tài chính; ngân hàng;tiền tệ  trong và ngoài nước dựa trên các văn bản, chế đô của Nhà nước

1.4.3 Phương pháp giảng dạy:

- 100% bài giảng các môn học đều được giảng viên soạn trên Power point;Mindjet mindManager,… nhằm tích cực hóa người học theo đúng chủ trương của trường và đã đưa lên trang web của khoa,trong đó các môn học của hệ chất lượng cao (tiên tiến), do khoa tài chính Ngân hàng chủ quản được giảng dạy và thi bằng tiếng Anh

- Gắn lý luận và thực tiễn:Ngân hàng mô phỏng giúp SV tiếp cận các nghiệp vụ thực tế với sự hướng dẫn của các chuyên viên chuyên nghiệp,có trình độ cao ở các Ngân hàng thương mại hàng đầu

1.5  Công tác nghiên cứu khoa học:

        Trong 2 năm 2011;2012 Khoa TCNH

Phim Sex phim sex chau a Phim Sex han quoc Phim Sex Hiep Dam Phim Sex Khong Che Phim sex pha trinh Phim sex gai xinh Phim sex lau xanh

đã hoàn thành hai đề tài cấp Bộ (Bộ Công thương ) được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá Xuất sắc và nhiều đề tài cấp trường;cấp khoa của giảng viên và sinh viên được xếp loại xuất sắc và khá

    Hiện Khoa TCNH đang tiếp tục nhận nghiên cứu nhiều  đề tài cấp tỉnh;Thành phố,cấp Bộ…nhằm góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước