Đăng ký tham gia Hội thao 2016

Thứ ba , Ngày 15/03/2016

 
 Phụ trách chung: Cô Nguyễn Thị Thương (0909977689)
Bóng đá nam: Ram Aset (Hòa): 0984903692)
Bóng đá nữ: Quang Tú (0968865917)
Bóng chuyền nam nữ: Ngọc Trang (01696 147051)
Cờ vua cờ tướng: Ngân 0962031240
Việt dã: cô Thương
Kéo co nam: Nhơn (0962559162)
Kéo co nữ: Khoa (01657727289)
Cầu lông: Mai Diệu (01664318568)
Vật tay: Thùy Nhân
Bơi: Hoài Nam
Đối tượng đăng ký: Các sinh viên đang theo học tại khoa hệ dài hạn (Gồm cả hệ liên thông). Lưu ý: Không được sử dụng sinh viên ngoài khoa, không sử dụng sinh viên đã xét tốt nghiệp hoặc đã hết thời gian theo học tại trường (4 năm với dại học, 3 năm với cao đẳng)
Link đăng ký:
Click here