Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Thứ bảy , Ngày 10/09/2016

 Nội dung kế hoạch Tuyên dương thanh niên làm theo lời Bác

Tết yêu thương 2016

Thứ hai , Ngày 28/12/2015

 Chương trình Tết yêu thương 2016 do Đoàn khoa TCNH tổ chức đã quay trở lại.

Đăng ký hội thao toàn trường 2014

Thứ năm , Ngày 06/03/2014

 Đăng ký hội thao khoa Tài chính Ngân hàng cấp trường 2014 nào các đồng chí ơi. Sau khi đăng ký quản lý của từng môn sẽ liên hệ với các bạn.  Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp trưởng ...