Gặp sinh viên làm BCTT - CĐMH thầy Trực hướng ...

Các sinh viên do thầy Trực hướng dẫn viết báo cáo thực tập trong HK1/2105-2016 gặp thầy vào lúc 15h ngày 13-11-2015 tại V2 để nghe phổ biến phản biện BCTT.

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang thực ...

 Nghiên cứu và đề xuất giải pháp huy động vốn để hiện đại hóa công nghệ sản xuất hàng xuất khẩu cho các doanh nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ. Đề tài Bộ Công Thương, năm 2014, TS, Nguyễn Trung Trực, chủ nhiệm và nhóm tác giả. ...

Giải bóng đá nam Khoa TCNH 2015

 II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 1.   Thời gian: - Thời gian đăng ký từ ngày 27/09/2015 đến ngày 18/10/2015 - Thời gian tổ chức giải: bắt đầu từ ngày 24/10/2015   2.   Địa điểm: dự kiến : Sân bóng đá Minh Tiến ( 18c, ...