Thông báo thu thập thông tin sinh viên

 Nhằm phục vụ cho công tác quản lý học sinh - sinh viên, đồng thời thu thập thông tin để tiến hành mở thẻ thanh toán học phí cho sinh viên tại trường Đại học Công nghiệp tp HCM, khoa TCNH đề nghị các sinh viên cung cấp thông tin theo đường link phía dưới. Các Bí ...

Họp SV thực tập do thầy Trực hướng dẫn

Sinh viên thực tập học kỳ 2/2014-2015 do thầy Trực hướng dẫn gặp thầy vào lúc 13h30 ngày 24/03/2015 tại phòng V2. Nội dung: Giải quyết các vướng mắc và giới thiệu nơi thực tập ( Nếu chưa tìm được nơi thực tập).

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang thực ...

 Nghiên cứu và đề xuất giải pháp huy động vốn để hiện đại hóa công nghệ sản xuất hàng xuất khẩu cho các doanh nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ. Đề tài Bộ Công Thương, năm 2014, TS, Nguyễn Trung Trực, chủ nhiệm và nhóm tác giả. ...

Đăng ký Bóng đá Nam khoa TCNH 2015

 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN ĐOÀN KHOA TC-NH : FFB-CUP I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU: 1. Mục đích: - Xây dựng sân chơi lành mạnh, đoàn kết giữa các chi đoàn & sinh viên khoa tài chính ngân hàng, tạo điều kiện giao lưu thể thao và học hỏi kinh ...
Clip giới thiệu Khoa Tài chính - Ngân hàng
Quảng cáo phải dưới 1 KQ học tập Thư điện tử Thư viện điện tử