Hướng dẫn BCTT cô Phan Thị Cúc

  Nhóm sinh viên do cô Cúc hướng dẫn nộp cho bản phát thảo đề tài cho cô sửa chậm nhất vào ngày 15/08/2016 vì cô có việc phải đi nước ngoài trong thời gian dài. Sinh viên liên hệ cô theo SĐT 0913 209 989.

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang thực ...

 Nghiên cứu và đề xuất giải pháp huy động vốn để hiện đại hóa công nghệ sản xuất hàng xuất khẩu cho các doanh nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ. Đề tài Bộ Công Thương, năm 2014, TS, Nguyễn Trung Trực, chủ nhiệm và nhóm tác giả. ...

Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

    Tiêu chuẩn các lĩnh vực đối với học sinh, sinh viên: 1.1.1. Tiêu chuẩn “Học tập”: - Điểm trung bình tại học kỳ gần nhất và trung bình tích lũy đạt loại giỏi trở lên. (từ 8,0/10 đối với học sinh; 3,2/4,0 đối với sinh viên và trong quá trình ...