Danh sách 100 thí sinh tham gia Rung chuông vàng chung ...

http://www.mediafire.com/file/2sdsy00trzg6578/Danh_sach_100_thi_sinh_chung_ket_RCV_2017.xlsx Để hỗ trợ cho BTC, rất mong các bạn thí sinh tuân thủ các quy định sau: - Có mặt tại Hội trường E4 lúc 13h, ngày 22/ 04/ 2017 để BTC sắp xếp chỗ ngồi và hướng dẫn luật chơi.   - ...

Thông báo thời hạn nộp và cách nộp báo cáo ...

1. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: nộp 1 bản in ( riêng đối với lớp CLC: 1 bản  tiếng Việt và 1 bản tiếng Anh) và 1 đĩa CD (dán nhãn theo mẫu) ghi đầy đủ nội dung báo cáo và scan một số trang: Trang bìa báo cáo thực tập, trang nhật ...

Sách đã xuất bản

 & Thuế (2012), TS Nguyễn Thị Mỹ Linh chủ biên, Nhà xuất bản Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh. & Chính sách thuế đối với thị trường bất động sản tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp (2013), (sách chuyên khảo), TS Nguyễn Thị Mỹ Linh chủ biên, Nhà xuất bản ...

Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

 Nội dung chi tiết: Download Mẫu hồ sơ: Download Lưu ý: Nộp file in xuống văn phòng Đoàn trường trước ngày 13/09/2016 Email file mềm cho cô Thương: thuongnguyen.ffb@gmail.com Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua email.