Thông báo lịch họp ban cán sự lớp ngày ...

Lịch họp ban cán sự lớp gồm: Lớp trưởng, lớp phó và bí thư các lớp vào ngày 22/09/2017 lúc 09h00 tại V2. Thông báo chi tiết các bạn vui lòng xem tại đây. Các bạn cán bộ lớp sắp xếp tham dự đầy đủ. Trân trọng!

Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

 Nội dung chi tiết: Download Mẫu hồ sơ: Download Lưu ý: Nộp file in xuống văn phòng Đoàn trường trước ngày 13/09/2016 Email file mềm cho cô Thương: thuongnguyen.ffb@gmail.com Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua email.