Đăng ký tham dự cuộc thi Thử thách đầu tư ...

 Sinh viên đăng ký tham dự online cuộc thi tại đây KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi “Thử thách đầu tư”Lần I -2016 I.          MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA: -     Nằm trong khuôn khổ tổ chức các hoạt động thiết thực hướng ...

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang thực ...

 Nghiên cứu và đề xuất giải pháp huy động vốn để hiện đại hóa công nghệ sản xuất hàng xuất khẩu cho các doanh nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ. Đề tài Bộ Công Thương, năm 2014, TS, Nguyễn Trung Trực, chủ nhiệm và nhóm tác giả. ...

Tết yêu thương 2016

  ĐOÀN TNCS HCM- TP.HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG   ...