Đăng ký tham quan Nhà máy công ty Kinh Đô 2105

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên trải nghiệm thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh để các bạn sinh viên dễ dàng định hướng ngành nghề cho tương lai, đồng thời tạo cơ hội cho các bạn tham gia vào đội ngủ Kinh Đô. Tập đoàn Kinh Đô tổ chức chương ...

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang thực ...

 Nghiên cứu và đề xuất giải pháp huy động vốn để hiện đại hóa công nghệ sản xuất hàng xuất khẩu cho các doanh nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ. Đề tài Bộ Công Thương, năm 2014, TS, Nguyễn Trung Trực, chủ nhiệm và nhóm tác giả. ...

Đăng ký Bóng đá Nam khoa TCNH 2015

 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN ĐOÀN KHOA TC-NH : FFB-CUP I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU: 1. Mục đích: - Xây dựng sân chơi lành mạnh, đoàn kết giữa các chi đoàn & sinh viên khoa tài chính ngân hàng, tạo điều kiện giao lưu thể thao và học hỏi kinh ...
Clip giới thiệu Khoa Tài chính - Ngân hàng
Quảng cáo phải dưới 1 KQ học tập Thư điện tử Thư viện điện tử