Hướng dẫn viết BCTT - CĐTN và các phần mềm ...

 Nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ cho các bạn sinh viên khoa TCNH trong việc viết BCTT và CĐMH bằng phương pháp nghiên cứu định lượng. Khoa TCNH dự tính sẽ mở các lớp hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS, Eviews, Stata miễn phí vào đầu tháng 3/2105. *Lớp SPSS và Eview ...

Hướng dẫn BCTT và CĐMH Thầy Phạm Ngọc Vân

 Sinh viên do thầy Phạm Ngọc Vân hướng dẫn gặp thầy tại phòng B2.04 tiết 8-9 thứ hai ngày 09/03/2015  để thầy hướng dẫn và  thống nhất đề cương chi tiết. 

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang thực ...

 Nghiên cứu và đề xuất giải pháp huy động vốn để hiện đại hóa công nghệ sản xuất hàng xuất khẩu cho các doanh nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ. Đề tài Bộ Công Thương, năm 2014, TS, Nguyễn Trung Trực, chủ nhiệm và nhóm tác giả. ...

Đăng ký Hội diễn văn nghệ 2014

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CẤP KHOA 2014 1.Thời gian: (dự kiến) - Vòng sơ khảo: 01/11/2014 (chỉ thi các tiết mục đơn ca, song ca, tam ca, tứ ca. Các tiết mục tốp ca, đồng ca, múa, nhảy... sẽ được đặc cách vào vòng chung kết) - Vòng chung kết: ...
Khoa Tài chính ngân hàng trường ĐHCN.TPHCM
Quảng cáo phải dưới 1 KQ học tập Thư điện tử Thư viện điện tử