Thông báo về kế hoạch nộp khóa luận và Báo ...

 Kế hoạch thực tập tốt nghiệp và làm Khóa luận Học kỳ 2 năm học 2016-2017 - Sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận liên hệ với Giáo viên hướng dẫn theo Danh sách phân công. - Thời hạn nộp Báo cáo thực tập tốt ...

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang thực ...

 Nghiên cứu và đề xuất giải pháp huy động vốn để hiện đại hóa công nghệ sản xuất hàng xuất khẩu cho các doanh nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ. Đề tài Bộ Công Thương, năm 2014, TS, Nguyễn Trung Trực, chủ nhiệm và nhóm tác giả. ...

Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

 Nội dung chi tiết: Download Mẫu hồ sơ: Download Lưu ý: Nộp file in xuống văn phòng Đoàn trường trước ngày 13/09/2016 Email file mềm cho cô Thương: thuongnguyen.ffb@gmail.com Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua email.