Lịch hướng dẫn BCTT cô Vũ Thị Thùy Linh (thay ...

 Lịch hướng dẫn BCTT và CĐTN của Cô Vũ Thị Thùy Linh được thay đổi như sau : vào tiết 13 ngày thứ 4 hàng tuần tại phòng A1.02

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang thực ...

 Nghiên cứu và đề xuất giải pháp huy động vốn để hiện đại hóa công nghệ sản xuất hàng xuất khẩu cho các doanh nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ. Đề tài Bộ Công Thương, năm 2014, TS, Nguyễn Trung Trực, chủ nhiệm và nhóm tác giả. ...

Mùa hè xanh Đắk Nông 2015

 I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU: 1. Mục đích: - Đẩy mạnh các hoạt động thi đua yêu nước trong học sinh, sinh viên trường. Đẩy mạnh thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công ...