Ngày nộp báo cáo TT và chuyên đề tốt nghiệp

 Sinh viên các hệ nộp  báo cáo TT và chuyên đề tốt nghiệp vào ngày 25/11/2014. Ngày phản biện BCTT và Khóa luận 13-12-2014 (SV hệ chất lượng cao nộp 2 quyển tiếng Anh, 2 quyển tiếng Việt)

Đăng ký Hội diễn văn nghệ 2014

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CẤP KHOA 2014 1.Thời gian: (dự kiến) - Vòng sơ khảo: 01/11/2014 (chỉ thi các tiết mục đơn ca, song ca, tam ca, tứ ca. Các tiết mục tốp ca, đồng ca, múa, nhảy... sẽ được đặc cách vào vòng chung kết) - Vòng chung kết: ...
Khoa Tài chính - ngân hàng ĐHCN TPHCM
Quảng cáo phải dưới 1 KQ học tập Thư điện tử Thư viện điện tử