Lịch Sinh hoạt chủ nhiệm cô Kiều Nga

1/ Thứ 7 ngày 1/10/2016 tiết 1-2 tại V8.3 gồm 2 lớp DHTN9ATT + DHTN9BTT 2/ Thứ 7 ngày 1/10/2016 tiết 3-6 tại V8.4 gồm 2 lớp DHTN9A + DHTN9B P/S: SINH HOẠT CÓ ĐIỂM DANH, EM NÀO VẮNG BỊ HẠ HẠNH KIỂM NHƯ NĂM 2015-2016

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang thực ...

 Nghiên cứu và đề xuất giải pháp huy động vốn để hiện đại hóa công nghệ sản xuất hàng xuất khẩu cho các doanh nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ. Đề tài Bộ Công Thương, năm 2014, TS, Nguyễn Trung Trực, chủ nhiệm và nhóm tác giả. ...

Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

 Nội dung chi tiết: Download Mẫu hồ sơ: Download Lưu ý: Nộp file in xuống văn phòng Đoàn trường trước ngày 13/09/2016 Email file mềm cho cô Thương: thuongnguyen.ffb@gmail.com Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua email.