Hướng dẫn xem kết quả học tập của Sinh viên

HƯỚNG DẪN XEM KẾT QUẢ HỌC TẬP Bước 1: Sinh viên truy cập vào website nhà trường thông qua địa chỉ: http://www.iuh.edu.vn Bước 2: Click chọn menu “Sinh viên” Bước 3: Click vào đường link “Xem kết quả học tập” Bước 4: Nhập mã số sinh viên – click ...

Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

 Nội dung chi tiết: Download Mẫu hồ sơ: Download Lưu ý: Nộp file in xuống văn phòng Đoàn trường trước ngày 13/09/2016 Email file mềm cho cô Thương: thuongnguyen.ffb@gmail.com Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua email.