Danh sách SV hệ niên chế được công nhận TN ...

 Thông báo   Đề nghị sinh viên có trong danh sách được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2014 vui lòng kiểm tra lại thông tin như sau :   - Họ tên sinh viên   - Ngày tháng năm sinh   - Nơi sinh   - Giới tính     ...

Đăng ký Hội diễn văn nghệ 2014

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CẤP KHOA 2014 1.Thời gian: (dự kiến) - Vòng sơ khảo: 01/11/2014 (chỉ thi các tiết mục đơn ca, song ca, tam ca, tứ ca. Các tiết mục tốp ca, đồng ca, múa, nhảy... sẽ được đặc cách vào vòng chung kết) - Vòng chung kết: ...
ĐH Công nghiệp Tp HCM
Quảng cáo phải dưới 1 KQ học tập Thư điện tử Thư viện điện tử