Thông báo việc đổi giáo viên lớp thuế CDTN14KA

 Hiện nay, cô Nguyễn Thị Kiều Nga  bận công  tác đột xuất nên lớp  thuế  CDTN14KA do   cô Nguyễn Thị Kiều Nga giảng dạy chuyển sang  cô Lê thúy Ngân. KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang thực ...

 Nghiên cứu và đề xuất giải pháp huy động vốn để hiện đại hóa công nghệ sản xuất hàng xuất khẩu cho các doanh nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ. Đề tài Bộ Công Thương, năm 2014, TS, Nguyễn Trung Trực, chủ nhiệm và nhóm tác giả. ...

Đăng ký Hội diễn văn nghệ 2014

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CẤP KHOA 2014 1.Thời gian: (dự kiến) - Vòng sơ khảo: 01/11/2014 (chỉ thi các tiết mục đơn ca, song ca, tam ca, tứ ca. Các tiết mục tốp ca, đồng ca, múa, nhảy... sẽ được đặc cách vào vòng chung kết) - Vòng chung kết: ...
Khoa Tài chính - ngân hàng ĐHCN TPHCM
Quảng cáo phải dưới 1 KQ học tập Thư điện tử Thư viện điện tử